Afgangsprøver 2018

De skriftlige afgangsprøver:

2. maj:           Dansk skriftlig fremstilling

3. maj:           Matematik m. hjælpemidler + matematik u. hjælpemidler

4. maj:           Dansk retskrivning og læsning

8. maj:           Tysk (udtræksfag)

14. maj:         Biologi (udtræksfag)

De mundtlige afgangsprøver:

6. juni:           Dansk (B-prøve)

11. juni:        Fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi

13. juni:        Engelsk

 

 

 

Overbygningen på den årlige cykeltur til Kerteminde