Skolens værdigrundlag

Rynkeby Friskoles værdier 

Værdi:          DANNELSE

Holdning:    

Vi arbejder med dannelse som en udviklingsproces, hvor det handler om at lære igennem dialog og vise igennem handlinger vores elever, hvordan man forholder sig til begrebersom livsduelighed, demokrati og medborgerskab

Adfærd:      

Vi er tro imod skolens kerneværdier og fælles holdninger og iscenesætte dem i alletænkelige situationer i skolehverdagen.

Værdi:          TYDELIGHED

Holdning:    

Jo mere tydelige vi er, jo mere tryghed og klarhed skaber vi for elever, forældre og medarbejdere.
Adfærd:      

Vi tilstræber, at skabe en skolehverdag, hvor struktur, forudsigelighed og rammesætning, kommunikeres præcist i alle tænkelige sammenhænge.

Værdi:          RESPEKT

Holdning:    

Et godt skolemiljø forudsætter en gensidig respekt elever, forældre og ansatte imellem.
Adfærd:
Vi vil gå foran som gode rollemodeller, være anerkendende, relations skabende, samt signalere accept af forskelligheder.

Værdi:          FÆLLESSKAB

Holdning:
Et godt fællesskab forudsætter, at man kan tilsidesætte sig selv, bidrage til sammenholdet og skabe viljen til at ville hinanden positivt.
Adfærd:
Vi søger at styrke fællesskabet gennem trivselsarbejdet, en tryg atmosfære, fælles oplevelser og gode traditioner.

Værdi:          ANSVARLIGHED

Holdning:
Ansvarlighed skabes ved at kunne tage ejerskab for egen læring og udvikling samt skolens fysiske rammer. Ansvarlighed skabes endvidere ved at eleverne oplever at deres handlinger og adfærd har en naturlig konsekvens.
Adfærd:
I skolen tilstræber vi at være gode forbilleder. Vi vil styrke elevernes ansvarlighed ved at give dem medindflydelse og opøve deres selvstændighed.