Del- og slutmål for undervisningen

Idet skolen følger Undervisningsministeriets nye forenklede Fælles Mål, er del- og slutmål for fagene at læse under dette link: 

http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer