Generalforsamling 2015

Referat til generalforsamling 
torsdag d. 30. april 2015 kl. 18.30

 

Velkommen v/ Bestyrelsesformand Ann Laura. 

 

1. Valg af dirigent: Ole Svenninge (far til Jonathan på mellemtrinnet).

 

2. Valg af referent: Cathrine Mejer Petersen (lærer på Rynkeby friskole).

 

3. Bestyrelsens beretning v/Ann Laura Luunbjerg (mor til Alexander i indskolingen og Martin på mellemtrinnet).
Beretningen er at finde skriftligt på skolens hjemmeside. 
Herunder er enkelte hovedpunkter fra beretningen opstillet: 
Skolens positive udvikling fortsætter. Stabilitet er et af nøgleordene. Der er en fornemmelse af, at vi alle trækker i samme retning. Indskolingen har været udfordret og er et fokusområde. Alle trin skal trives lige godt. Skolens fysiske rammer er også et fokuspunkt. Der blev ytret ønske om, at renovere de fysiske rammer. Der er ligeledes et stort ønske om, at alle børn på Rynkeby Friskole skal føle sig velkomne og højt elskede.
 
4. Ledelsens beretning v/Michael Borch Gabriel:
Beretningen er at finde skriftligt på skolens hjemmeside. 
Herunder er enkelte hovedpunkter fra beretningen opstillet:
Indskolingen er i fokus. Mellemtrinnet har fået skabt rammesætning, højnet faglighed og struktur. Overbygningen bærer præg af unge mennesker, der skal træffe mange store valg og samarbejdet i overbygningen har været godt. Skolens ry er ved at ændre sig til det bedre. 
Skolen er blevet mere tydelig i sine beskrivelser. 
Skolens personale: to ansatte har forladt skolen og to nye kompetente er ansat. Alle skolens ansatte blev nævnt ved navn og positivt omtalt. 
Skolens økonomi blev desuden positivt omtalt. Skolen er i sin struktur delt i tre afdelinger. Forbruget har været acceptabelt. Inklusionstilskuddet blev omtalt. Den forventede elevtilgang er 55-60 elever. "Vi skal som skole hele tiden være på forkant. Forældrene skal føle sig hørt. Vi skal være nyskabende og nytænkende".
 
5. Beretning fra skolens tilsynsførende v/Michael Borch Gabriel:
Tilsynserklæringen er at finde på skolens hjemmeside. 
Herunder er enkelte hovedpunkter fra beretningen opstillet:
Rynkeby Friskoles tilsynsførende er Heijn Andreasen, tidligere inspektør på Revninge Friskole. Heijn Andreasen fører tilsyn med fagene og en helhedsvurdering af undervisningen generelt, eleverne, de ansatte og skolens ledelse. Vurdering af elevernes faglige standpunkt. Undervisningens tilrettelæggelse blev positivt omtalt og bærer præg af grundighed. Der er en god, tryg, respekt- og omsorgsfuld stemning.
Der er god opmærksomhed på den enkelte. "Det er med glæde at kunne aflægge denne beretning", Skriver Heijn Andreasen.
 
 
6. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering v/Søren Dinesen (far til Anna Dinesen i overbygningen).
Årsrapporten 2014 blev udleveret. 
Hovedpunkter: Banklånet er sat ned og har betydet en stor besparelse. Aktiverne blev omtalt. Passiverne blev omtalt. Resultatopgørelsen og balancen 2014 blev gennemgået. Generelt er det et fint og godt resultat.
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Ikke-stemmeberettigede og fuldmagter blev afklaret.
I alt: 24 stemmeberettigede inkl. fuldmagter.
Reglerne blev gennemgået.
 

Ann Laura Luunbjerg Hovgaard (mor til Alexander i indskolingen og Martin på mellemtrinnet) - er på valg – ønsker genvalg: 

(fik i alt 25 stemmer)

Cathrine Blichfeldt-Lauridsen (mor til Anders på mellemtrinnet) - er på valg – ønsker genvalg:

(fik i alt 15 stemmer)

Kjeld Maaløe (far til Magnus på mellemtrinnet) - er på valg – ønsker ikke genvalg 

Heidi Hass Madsen (mor til William i indskolingen) - stiller op:

(fik i alt 12 stemmer)

Lina Nashour (mor til Oscar i indskolingen) - stiller op: 

(fik i alt 4 stemmer)

Ole Svenninge (far til Jonathan på mellemtrinnet) - stiller op:

(fik i alt 22 stemmer)

 

 

8. Valg af 2 suppleanter:
Der skal være en prioriteret rækkefølge og dermed vælges en 1. og 2. suppleant.

 

Ann Hansen (mor til Luna i overbygningen) - er på valg – ønsker ikke genvalg.

Marianne Petersen (mor til Victor i overbygningen) - er på valg – ønsker genvalg: (valgt som 1. suppleant).

Lina Nashour (mor til Oscar i indskolingen) - stiller op: (valgt som 2. suppleant).

 

Den nye bestyrelse består således af:

Ann Laura Luunbjerg Hovgaard (mor til Alexander i indskolingen og Martin på mellemtrinnet)

Søren Dinesen (far til Anna Dinesen i overbygningen)

Cathrine Blichfeldt-Lauridsen (mor til Anders på mellemtrinnet)

Bent Jensen (Jasmin i mellemtrinnet)

Ole Svenninge (far til Jonathan på mellemtrinnet)

1. Suppleant: Marianne Petersen (mor til Victor i overbygningen)

2. Suppleant: Lina Nashour (mor til Oscar i indskolingen)

 

 

9. Eventuelt:
SFOens aktivitetsniveau kunne forbedres (Kommentar fra Heidi). Skærmtiden (iPad) i SFOen kunne nedbringes. (Michael kommenterer) Der er fokus på området og der arbejdes allerede på at få en medhjælper.
 
Afslutningsvist blev der sagt tak til alle og velkommen til de nye i bestyrelse. Tak for indsatsen til Kjeld Maaløe og Ann Hansen, der ikke længere er i bestyrelsen.
 
Referent: Cathrine Mejer Petersen.
 
 
Bestyrelsesformandens beretning 2015

Jeg har glædet mig rigtig meget til idag og jeg er glad for at se jer samlet for at støtte op om vores skønne lille skole.

 

Takket været vores dygtige ansatte er det lykkedes os at komme igennem en lang og udfordrende fase og nu kan vi begynde, for alvor, at se fremad og sætte visioner og nye tiltag på dagsordenen.

 

Vi har fået økonomien til at hænge sammen og kommer for første gang i mange, mange år, ud med et plus. For dette vil jeg gerne takke Michael og Helle for jeres enorme indsats og daglige håndtering af økonomien, Jan for sin evne til at holde skolens fysiske rammer sammen for næsten ingen penge, Martin fordi du får lavet en skøn SFO ud af meget lidt og alle jer skønne lærere fordi i evner at lave en både fagligt og socialt udviklende skoledag fir vores børn, med meget få midler. Uden jer ville vores skønne lille skole være knap så skøn.

 

Skolens fortsatte positive udvikling er højt på dagsordenen for de kommende år for bestyrelsen og det er klart at vi for alvor skal bruge vores 'medvind på cykelstien' til forsat at fastholde de dygtige medarbejdere vi har fået samlet ved at skabe de rette betingelser for den fortsatte gode udvikling. Stabilitet er stadig et nøgleord for fremtiden og vi håber at kunne give både ansatte og elever de rammer der skal til for at opnå denne stabilitet.

 

Bestyrelsen's ansvar er primært at sætte de økonomiske rammer for skolen, mens det pædagogiske ansvar primært ligger hos Michael og lærergruppen. Det er dog stadig i bestyrelsens beføjelser at være med til at opstille de overordnede formål for skolen. Det har været og er til stadighed en spændende dialog vi som bestyrelse har, både med hinanden og med Michael og lærernes repræsentant på vores møder. Jeg fornemmer at vi for alvor trækker i samme retning og jeg synes det er fantastisk og mærke den positive udvikling vi har fået skabt.

 

Selvfølgelig er der stadig rum til forbedring og indskolings klassen er et vigtigt fokusområde i den kommende tid. Det er vigtigt at børn, lærere og forældre i alle trin trives, men det er særlig vigtigt at vores små børn får ro og struktur for de første år i skolen kan få stor betydning for deres fremtidige skoleliv. Vi ved at skolens ansatte arbejder seriøst på at finde den bedste løsning i hverdagen, og vi håber at vi også kan formå at se lidt længere frem og få skabt en indskoling der gør en forskel, sådan som vi har set det ske på de større trin.

 

Skolens fysiske rammer er også fortsat et vigtigt punkt for bestyrelsen, og vi drømmer og arbejder stadig på at få sat gang i en større renovering af vores bygninger, både indvendigt, udvendigt samt at fylde skolen med relevante redskaber for den bedst mulige læring for alle de skønne børn vi har på skolen.

 

Rynkeby Friskole kan noget som er ganske særligt og det skal vi fortsat værne om. Børn der indskrives hos os skal føle sig velkomne, særlige, ganske almindelige og alligevel helt unikke og højt elskede. Tak til alle jer det gør en forskel hver eneste dag og til alle jer forældre - lad os sammen fortsat støtte op om vores børns hverdag og udvikling og lad os hjælpe hinanden med at give vores børn en skole som vi kan være stolte af.

Ann Laura Luunbjerg

 

Skolelederens beretning april 2015

 

Min beretning starter indledningsvis med en kort tilbageblik på skoleåret 

 

Det har på mange måder været et meget begivenhedsrigt skoleår med lærerskift, masser af nye elever, besøg af undervisningsministeriet og ikke mindst alle vores gåture mandag morgen.

 

Mine primære opgaver i indeværende skoleår var, at få sammensat nogle velfungerende lærerteams, stabiliseret økonomien og få flere elever til skolen.

 

Faktum er at vi nu har tre velfungerende teams fra top til bund, økonomien har aldrig set bedre ud, og vi startede skoleåret med 50 indskrevne børn (10 elever flere end forrige år)

 

Dagligdagen på Rynkeby Friskole med indskoling, mellemtrin og overbygning

Indskolingen

Indskolingen været igennem en brydningsfase og meget foranderlig tid. De har endnu en gang mistet en lærer de holdt meget af, da Annette efter kun et års ansættelse, valgte af private årsager, at søge tilbage til sin gamle arbejdsplads. En beslutning der kom bag på alle på skolen, idet hun samen med Rasmus havde bygget nået solidt og holdbart op i indskolingen.  Det kræver meget af børn at miste en af deres stamlærere midt på året, men de har alle overlevet med få knubs og Rasmus og Camilla har på kort tid fået vendt deres indstilling, så de alle nu er inde i en positiv og fremadrettet udvikling, både fagligt, socialt og personligt.

Mellemtrin

Skolens mellemtrin har indenfor forholdsvis kort tid fået tilgang af en del nye elever, og sagt farvel til to. Mette og Hanne som har mellemtrinet, har på deres egen og meget professionelle måde, fået skabt et fagligt, socialt og kærligt læringsrum, hvor alle eleverne føler sig trygge og hørt. Begge lærere har arbejdet sammen i mange år omkring forskellige klassetrin, så de kender hinanden ud og ind, hvilket har været meget godt for eleverne, idet forudsigelighed, struktur og rammesætning, ikke var noget de var vant til og havde prøvet så meget før.  Det er tydeligt at mærke, at fagligheden og trivslen har fået et tryk opad og at eleverne nyder det meget.

Overbygningen

Skolens overbygning tæller pt. 21 sprællevende pubertetselever, som hver især har stor lyst til at prøve deres læreres tolerance og tålmodighed af. Heldigvis har begge lærere stor erfaring med gruppen og der høres dagligt gode og saglige diskussioner og debatter fra 1. sal på skolen.

Eleverne har i foråret været i brobygningsforløb på forskellige ungdomsuddannelser, hvor de er blevet inspireret og fået fornemmelsen af, hvor de evt. måtte hører hjemme i fremtiden. Tilbagemeldingen fra eleverne var generel positiv, dog er tilbuddene mange hvilket gør udvælgelsen svær. 

Inden længe omdannes 1. sal til eksamens forberedelse og man vil kunne fornemme nervøsiteten og forventningen til egen formåen, jo tættere vi kommer på de skriftlige og mundtlige prøver. Der har været mange før dem og de er alle kommet igennem på en god måde, så mon ikke det også gælder vores 9. klasses elever.

PR / Markedsføring af Rynkeby Friskole

Rynkeby Friskole er så småt ved at blive kendt i hele kommunen og denne positive branding skal der forsat arbejdes med. I indeværende skoleår, har vi fået finpudset skolens website, haft forskellige artikler i både Fyens Stiftstidende og den lokale ugeavis og holdt åbent hus. Disse har været med til at skaffe nye elever og forældre til Rynkeby Friskole.

 

Besøg af tre konsulenter fra Undervisningsministeriet

I marts måned havde skolen besøg af tre konsulenter fra Undervisningsministeriet, da vi som friskole var blevet udtaget iblandt andre velfungerende friskole i landet. Formålet med deres besøg var, at sammenligne os med Folkeskolen og se om vi stod tåls med, hvad en almindelige Folkeskole kan tilbyde kontra en friskole. Deres fokusområder var specialundervisningen, Fælles Mål, undervisningsdifferentiering og overgangsfrekvensen af vores afgangselever til ungdomsuddannelser. Vi var klar til besøget, men også ganske nervøse til deres besøg, og efter en hel skoledags observering og et 3 timers langt evalueringsmøde, hvor Ann Laura og undertegnede deltog, kom vi sikkert i mål med alle punkter. Efter deres besøg er vi blevet endnu skarpere på, hvordan vi beskriver og driver vores skole, så besøget var givet godt ud og vi lærte en masse.

 

 

Temadage og uger

I løbet af et helt skoleår har vi mange forskellige arrangementer, hvor vi samles på kryds og tværs, både med de andre trin på skolen eller sammen med jer forældre.

I skal alle jer forældre have tak for jeres utrættelige deltagelse i skolens arrangementer, hvor I altid stiller op med godt humør og hjemmebag.

 

Skolens personale

På personalesiden har vi haft et par nødvendige udskiftninger på nogle vigtige pladser. En indskolings lærer og mellemtrins lærer forlod os og vi fik fundet to faglig og kompetent afløser i Hanne og Camilla, som på hver deres måde og på utrolig kort tid, har formået sammen med deres teammakker, at få mellemtrin og indskoling tilbage på rette kurs.

Vores SFO hvor Martin styrer tropperne, forsætter dagligt med at skabe gode, hyggelige og trygge rammer, for de børn som bruger tilbuddet. SFO tilbuddet indeholder en palette af forskelligartet tilbud lige fra bagning af hjemmelavet franskbrød, leg i gymnastiksalen, gode snakke om livet, div. boldspil og fordybelse i IPad ‘ens mysterier – ofte krydret med sagte Jazz toner. 

Vores pedel Jan, som er et stort ordensmenneske, arbejder hver dag og mange weekender, støt og roligt på, at vedligeholde skolen, så vi andre kan udfører vores arbejde i ordnede lokaler og omgivelser.

Skolens sekretær Helle er lidt af en vidensbank og har man spørgsmål eller andet man ikke lige kan få styr på, er hun den som man kan rådfører sig med og helt sikkert kan få et brugbart svar af.

Resten af personalet består af to yderst arbejdsomme og kompetente lærere Cathrine, Mette og Christian, som hver dag formår at skabe den gnist, hvor underet opstår og læringen finder sted.

Til hele personalet, vil jeg gerne sige tak for jeres daglige ihærdighed og det engagement i hver dag møder frem med. Jeg ser frem til mange gode pædagogiske og lærerrige sværdslag og debatter med jer og ved, at der ikke findes to lærer på vores skole som er ens og netop dette giver et fantastisk godt udgangspunkt for at skabe et fremadrettet og sammentømret lærerteam.

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen er den øverste instans på skolen og i samarbejde med skolens leder og resten af personalegruppen, er det deres opgave at skabe skolens visioner og fremtid.

Jeg har som skoleleder været med til adskillige bestyrelsesmøder og alle bærer præg af troen og viljen til at ville skabe en af de bedste friskoler i Danmark.

Tak til bestyrelsen for samarbejdet indtil videre og jeg ser frem til det fortsatte arbejde i kommende skoleår.

 

Økonomiske sammenhænge og oveblik

Skolens resultatopgørelse fra 2014 udviser et overskud på 230 t.kr. Sidste års resultat fra 2013, udviste et overskud på 134 t.kr.

Set i lyset af overstående, må årets resultat anses for at være meget tilfredsstillende. Skolen kan nu præsentere en positiv egenkapital.

Der var pr. 5. september 2014 i alt 50 elever indskrevet på Rynkeby Friskole. Ca. 35 % modtager specialundervisningstilskud (SU – midler) fra Ministeriet for børn og Undervisning.

Skolen er i sin grundstruktur trindelt i 3 afdelinger. Disse afdelinger opdeles i undervisningssituationer ofte i flere mindre indlæringsgrupper, hvor læreren i praksis, sidder med en gruppe på 5 – 10 børn

Manglende skolepengebetaling har de forgangne år været et stort problem for Rynkeby Friskole. Derfor har det været nødvendigt med en fremadrettet vedtægtsændring/stramning for området, så eksisterende og kommende forældre til skolen, betaler deres skolepenge til tiden. Handleplanen som blev igangsat i 2013 vedr. overdragelse til inkasso efter 3 rykkere, hvor rykker 2 og 3 sendes anbefalet, praktiseres stadigvæk på skolen.

Forældre og familier der har forladt skolen med gæld/restance til skolen, kan efter aftale få delvis udsættelse af skolepenge, hvis de indgår og overholder en skriftlig aftale med skolen.

Forbruget af varme, el og vand har været acceptabelt og tilfredsstillende.

Redegørelse for inklusionstilskud

 

Rynkeby Friskole har i 2014 modtaget et inklusionstilskud på 638 t.kr.

Tilskuddet er blandt andet anvendt til støtte i den almindelige undervisning, samt til holddeling på de enkelte trin. Ca. 75 % af skolens undervisning er dækket af minimum 2 lærere, til gavn for alle skolens elever. Udover ekstra fokus på den enkelte elev i undervisningen, har det også været muligt at tage enkelte elever ud af undervisning og give dem mere individuel støtte, både fagligt, socialt og personligt.

Denne opdeling og brug af inklusionstilskudet, giver den enkelte lærer og lærerteam, mulighed for at tilrettelægge undervisningen, så den skræddersys til hvert enkelt barns faglige, sociale og personlige niveau og udvikling. Som udgangspunkt er eleverne tilknyttet en stam/basisgruppe, hvilket gør at de føler sig som en del af klassens fællesskab og derved finder det naturligt, når stam/basisgruppen opdeles i mindre fag og indlæringsgrupper.

Den forventede økonomiske udvikling

Vedr. SPS – midler, har skolen den 1. februar 2015, fremsendt 15 ansøgninger, til brugen af udvidet specialundervisning.

I foråret 2015 modtager vi 303 t.kr. i inklusionstilskud + SPS-midler til elever med udvidet behov.

De 303 t.kr. er ikke udelukkende øremærket til brugen af den udvidede specialundervisning, og Rynkeby Friskole kan fremadrettet vælge at bruge nogle at midlerne til investeringer og nytænkning i læringsmidler og andre indlæringsredskaber, der tilgodeser netop denne elevgruppe.

Vedr. Rynkebys Friskoles samarbejde med Merkur Bank, har skolen fået udarbejdet en ny låneaftale, hvor den eksisterende årlige rentesats på 9,36 %, med virkning fra den 01/03/2014 nedsat til 4,51 %. Der arbejdes på i 2015, at forlænge løbetiden til mindre ydelse.

Forventninger til elevtilgang i 2015/16

Forventningerne til elev – antallet 5. september 2015 er minimum 50 elever og gerne 55 elever, hvilket ikke ses som værende urealistisk, idet der pt. er 50 elever på skolen og 10 kommende samtaler med forældre og elever i maj og juni måned.

 

Sammenfatning

Rynkeby Friskole er ligesom mange andre skoler inde i en brydningstid, hvor der fra alle sider stilles krav og mange forventninger til skolens eksistensberettigelse, dets personale, ledelse, faglighed og generelle udvikling. Vi skal som skole hele tiden være på forkant med udviklingen og helst et skridt foran, for at få elevtilstrømningen og fremadrettet sikre skolens stabilitet.

 

Det som er det allervigtigste, og den eneste måde vi forsat kan og skal drive skolen på, er ved at vi skaber god og gedigen undervisning, hvor både elever og forældre føler sig hørt, forstået og accepteret og hvor vi kendetegnes ved sammenhold, nytænkning og fælles opbakning. Med det, er jeg sikker på at vi i kommunen, nok skal blive kendt som den gule skole ude på landet, med de glade og frie børn.

Med de bedste ønsker for Rynkeby Friskoles visioner og fremtid

Michael Borch Gabriel

Skoleleder ved Rynkeby Friskole