Ekstraordinær generalforsamling d. 22/8 2013

 

- Bestyrelsesformand Ann Laura Lunbjerg byder velkommen til de fremmødte forældre og indstiller på vegne af bestyrelsen Gudrun Kathrine Heltoft til at være ordstyrer.

- Gudrun blev valgt enstemmigt til ordstyrer og gennemgår dagsordenen og konstaterer, at de deltagende i den ekstraordinære generalforsamling er stemmeberettigede.

- Endvidere blev undertegnede Rune Skov valgt som referent.

- Vedtægtsændringerne blev vedtaget enstemmigt at de stemmeberettigede. De nye vedtægter vil i fremtiden være at finde på skolens hjemmeside og kan desuden rekvireres på skolens kontor, i papirform, hvis dette ønskes.