Ekstraordinær generalforsamling 2011

Ekstraordinær generalforsamling på Rynkeby Friskole torsdag d. 16. juni 2011
Dirigent: Kjeld Måløv:
referent: Galina Kiel
______________________________
Dagsorden:
1. Ændring af følgende vedtægt:
"Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges pa skolens generalforsamling af de 
stemmeberettigede deltagere pa generalforsamling. Mindst 3 medlemmer af bestyrelsen 
vælges blandt forældrene......"
Det foreslås hermed: At man skal kunne være med i bestyrelsen, selvom man ikke har børn på
skolen.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. referent: Galina Kiel