Tak til alle for en fantastisk sommerfest 2016!

Rynkeby Friskole er en almindelig børneskole, drevet af engagerede forældre og en aktiv skolebestyrelse i tæt samarbejde med skolens veluddannede og engagerede personale.

Skolen har eksisteret siden 1976 og arbejdet med inkluderende lærings- og undervisningsmiljøer i mange år, hvilket i dagligdagen betyder tre trin: 0. - 3. kl., 4. - 6. kl. og 7. - 9. kl. På hvert trin er der to gennemgående lærere tilknyttet undervisningen,

Undervisningen tager altid udgangspunkt i børnenes nærmeste zone for udvikling, og gennemføres altid med udgangspunkt i forudsigelighed, rammesætning og struktur

Dagligdagen og undervisningen foregår i rolige og imødekommende omgivelser og lokaler, så eleverne får den tid og ro, de behøver til at tilegne sig de grundlæggende kundskaber og færdigheder

Skolen fører alle afgangselever til FSA afgangseksamen.

Skolen vægter den daglige trivsel, fagligheden og det social miljø meget højt og mobning i alle dens afskygninger tages seriøst og løses hurtigst muligt.

Skolen bygger på de frie skoletanker omkring fællesskab, frihed og kærlighed, som alle er grundbegreber i skolens hverdag.

Udover faglig og social trivsel, er Rynkeby Friskole b.la. kendt for at udbyde og tilbyde sine elever:

 • Veluddannet personalegruppe med faglig, anerkendende og tydelig tilgang til skolehverdagen
 • Velfungerende samarbejde med PPR og læsekonsulent
 • Kompetence team og tidlig indsats i matematik, dansk og generel trivsel
 • Egen AKT-lærer og inklusionsvejleder
 • Sprogundervisning fra indskoling til overbygning
 • Valgfagsordning med bla. begynder guitar, tegning, styrketræning mm.
 • Frugtordning på alle trin hver dag
 • Dyrkning af egen urte- og køkkenhave
 • Ugentlig skemalagt trivselstime på alle trin
 • Velfungerende SFO og Klub for 0 - 6. klassses elever

 

"Der er altid et eller andet, man er god til, man skal bare finde ud af, hvad det er."

 

Rynkeby Friskoles værdier i prioriteret rækkefølge

 1.  

Værdi:          DANNELSE

Holdning:    

Vi arbejder med dannelse som en udviklingsproces, hvor det handler om at lære igennemdialog og vise igennem handlinger vores elever, hvordan man forholder sig til begrebersom livsduelighed, demokrati og medborgerskab

Adfærd:      

Vi er tro imod skolens kerneværdier og fælles holdninger og iscenesætte dem i alletænkelige situationer i skolehverdagen.

 1.  

Værdi:          TYDELIGHED
Holdning:    

Jo mere tydelige vi er, jo mere tryghed og klarhed skaber vi for elever, forældre og medarbejdere.
Adfærd:      

Vi tilstræber, at skabe en skolehverdag, hvor struktur, forudsigelighed og rammesætning, kommunikeres præcist i alle tænkelige sammenhænge.

 1.  

Værdi:          RESPEKT
Holdning:    

Et godt skolemiljø forudsætter en gensidig respekt elever, forældre og ansatte imellem.
Adfærd:
Vi vil gå foran som gode rollemodeller, være anerkendende, relations skabende, samt signalere accept af forskelligheder.

 1.  

Værdi:          FÆLLESSKAB
Holdning:
Et godt fællesskab forudsætter, at man kan tilsidesætte sig selv, bidrage til sammenholdet og skabe viljen til at ville hinanden positivt.
Adfærd:
Vi søger at styrke fællesskabet gennem trivselsarbejdet, en tryg atmosfære, fælles oplevelser og gode traditioner.

 1.  

Værdi:          ANSVARLIGHED
Holdning:
Ansvarlighed skabes ved at kunne tage ejerskab for egen læring og udvikling samt skolens fysiske rammer. Ansvarlighed skabes endvidere ved at eleverne oplever at deres handlinger og adfærd har en naturlig konsekvens.
Adfærd:
I skolen tilstræber vi at være gode forbilleder. Vi vil styrke elevernes ansvarlighed ved at give dem medindflydelse og opøve deres selvstændighed.

 

 

 

Kalender

Juni

7. - Informationsmøde om indskolingen kl. 17-18

14.-22. - Kreative markedsdage, tværuge

22. - Sommerfest

24. - Sidste skoledag inden sommerferien

Uge 26 - SFO er åben

Juli

Sommerferie

August

Uge 31 - SFO er åben

10.- Første skoledag efter sommerferien