Juleafslutning på Rynkeby Friskole!

8.45 Morgensamling i Fællesrummet

9.10 Kirke: Vi går samlet over i kirken kl. 9.10. Selve gudstjenesten starter kl. 9.20.

10.15 Frikvarter

10.30 I klassen: Julepynt skal tages ned og derefter julehygge med klassen.

Forældrekaffe i fællesrummet.

12.00 Vi ønsker alle en god juleferie!

Alle forældre er velkomne til morgensang, kirkegang og efterfølgende forældrekaffe.

Julemarked d. 10/12 kl. 10.00 - 14.00

En stor tak til alle der bidrog til en dejlig dag på Rynkeby Friskole!

Luciaoptog på Rynkeby Friskole!

Indskolingen vil i år stå for et Luciaoptog. Det bliver et lille og kort optog, da det jo er de yngste elever, som står for det ;-).

Vi går Lucia onsdag den 13. december kl. 8.55 i fællesrummet for resten af skolen. I forældre må også meget gerne komme og se med, vi vil bede jer om at sætte jer på de opstillede stole sammen med eleverne. Vi har fået Rasmus til at være fotograf, så der er ikke andre, som behøver at tage billeder.

Mange hilsner Hanne & Mette

10/8 2017

Første skoledag på Rynkeby Friskole!

Så blev skoleåret 2017-18 endelig skudt igang med veloplagt personale og glade elever! En dejlig dag der lover godt for det kommende skoleår. Et ekstra varmt velkommen til de helt nye elever, der nu skal have deres skolegang på Rynkeby Friskole i fremtiden - vi glæder os til at lære jer godt at kende og være en del af jeres liv og dannelse!

Friskolen fra oven

Så fik indskolingen malet fastelavnstønder

Meget er forandret på Rynkeby Friskole de seneste år!

Undervisningen og dagligdagen foregår således mere fagligt orienteret og struktureret og med fokus på elevernes trivsel.

Vi tilbyder unikke rammer med lav klassekvotient og mange to-lærertimer. 

Vi er ikke en heldagsskole, men vægter kvalitet fremfor kvantitet.

For os er faglighed:

 • At eleverne er aktive i egen læring
 • Tid til hver enkelt elev
 • Tilpassede faglige udfordringer
 • Varieret undervisning med høj grad af aktivitet og bevægelse

For os er trivsel:

 • Glade og trygge børn
 • Rolige omgivelser hvor alle kender alle
 • Tæt forældresamarbejde
 • Ansvar og omsorg for hinanden
Tak til alle for en fantastisk sommerfest 2016!

Rynkeby Friskole er en almindelig børneskole, drevet af engagerede forældre og en aktiv skolebestyrelse i tæt samarbejde med skolens veluddannede og engagerede personale.

Skolen har eksisteret siden 1976 og arbejdet med inkluderende lærings- og undervisningsmiljøer i mange år, hvilket i dagligdagen betyder tre trin: 0. - 3. kl., 4. - 6. kl. og 7. - 9. kl. På hvert trin er der to gennemgående lærere tilknyttet undervisningen,

Undervisningen tager altid udgangspunkt i børnenes nærmeste zone for udvikling, og gennemføres altid med udgangspunkt i forudsigelighed, rammesætning og struktur

Dagligdagen og undervisningen foregår i rolige og imødekommende omgivelser og lokaler, så eleverne får den tid og ro, de behøver til at tilegne sig de grundlæggende kundskaber og færdigheder

Skolen fører alle afgangselever til FSA afgangseksamen.

Skolen vægter den daglige trivsel, fagligheden og det social miljø meget højt og mobning i alle dens afskygninger tages seriøst og løses hurtigst muligt.

Skolen bygger på de frie skoletanker omkring fællesskab, frihed og kærlighed, som alle er grundbegreber i skolens hverdag.

Udover faglig og social trivsel, er Rynkeby Friskole b.la. kendt for at udbyde og tilbyde sine elever:

 • Veluddannet personalegruppe med faglig, anerkendende og tydelig tilgang til skolehverdagen
 • Velfungerende samarbejde med PPR og læsekonsulent
 • Kompetence team og tidlig indsats i matematik, dansk og generel trivsel
 • Egen AKT-lærer og inklusionsvejleder
 • Sprogundervisning fra indskoling til overbygning
 • Valgfagsordning med bla. begynder guitar, tegning, styrketræning mm.
 • Dyrkning af egen urte- og køkkenhave
 • Ugentlig skemalagt trivselstime på alle trin
 • Velfungerende SFO og Klub for 0 - 6. klassses elever

Uddrag fra seneste tilsynsrapport (juni 2016), tilsynsførende Hejin Andreasen:

Vurdering af elevernes faglige standpunkt:

Jeg har i alle klasser i de boglige såvel som de praktisk musiske fag oplevet undervisning båret af faglighed og seriøsitet. Undervisningens tilrettelæggelse er præget af grundighed og en meningsfuld vekslen i aktiviteter.

Arbejdsformerne lægger op til, at eleven lærer at tage ansvar for sig selv såvel som for gruppen.

Den enkelte undervisningslektion er præget af den enkelte lærers personlighed. Der er alligevel en fælles holdning og ensartethed i opbygningen af undervisningen og forventningerne til børnene.

Børnene har dygtige og engagerede lærere, som løfter børnene fra et stade til det næste både fagligt, socialt og menneskeligt.

Det er kendetegnende, at lærerne arbejder kærligt og hensynsfuldt, men også rammeskabende med det enkelte barns trivsel og positive udvikling for øje. Dette arbejde bærer frugt for både det enkelte barn, men også for gruppen. På denne måde skabes der en frugtbar grobund for den faglige indlæring. Arbejdet med det sociale fag trivsel og den daglige check-ind er gode indikatorer for både det daglige arbejde, men også udviklingen af børnene og gruppen på længere sigt.

Undervisningen er præget af børnenes meget forskellige forudsætninger på både det faglige og det sociale felt. Undervisningen tilrettelægges på bedste vis af lærerne, så hver enkelt barns forudsætninger imødekommes, så undervisningen af barnet opleves som vedkommende og relevant. Jeg oplever børn, som gør sig gode anstrengelser for at gøre deres bedste og føler stolthed ved deres præstationer.

Det faglige standpunkt er i forhold til det enkelte barns forudsætninger svarende til, hvad der kan forventes og kræves i folkeskolen.

Der er en god og tryg stemning på skolen. Jeg bliver altid taget imod med smil og venlighed af børnene – det gør jeg for øvrigt også, når jeg møder dem hos den lokale Spar-købmand. Ingen tvivl om, at det kommer fra den respektfulde og omsorgsfulde tilgang lærerne har til børnene.

Overalt på friskolen hersker der en stemning af, at man som elev kan blive hørt og set. Anerkendelse er en væsentlig forudsætning for dannelsen af værdier, der giver sammenhængskraft i samfundet. Børnene bliver inddraget og oplever, de derved har indflydelse. I den almindelige samværsform på skolen agerer børnene i det fælles rum således, at de oplever sig som en betydelig del af et større fællesskab.

Yderligere kommentarer:

Jeg vil samlet set gerne udtrykke min store glæde ved at komme skolen. Der hersker en meget varm atmosfære på stedet. Elever og voksne på skolen er meget imødekommende og modtagende, og der er en god opmærksomhed på den enkelte. Jeg ser ofte børn komme til de voksne. Også når der er noget der kan være svært eller kan give anledning til indre uro eller utryghed. Så ser jeg voksne, som tager barnet alvorligt – spørger ind til barnet og giver gode og klare anvisninger og råd til barnet.

Kalender

AUGUST

10. Skolestart for alle elever